Algemene informatie explosiviteit.

Voorwaarden voor een gas- of dampexplosie.

 • Brandstof
 • Zuurstof (uit de lucht of anderszins)
 • Ontstekingsbron.

Explosiegevaar kan kortstondig aanwezig zijn.

Voorwaarden voor een stofexplosie.

 • Brandstof
 • Zuurstof (uit de lucht of anderszins)
 • Ontstekingsbron.
 • Turbulentie (opwervelen).

Explosiegevaar zolang het stof aanwezig is.

Overige beïnvloedingsgrootheden:

 • Juiste mengverhouding (explosiegrenzen)
 • Korrelgrootteverdeling (voor stof)
  Hoe fijner hoe ongunstiger. Criterium is vaak 63µm.
 • Temperatuur (zelfontbranding, vlampunt)
 • Druk (verwijding explosiegrenzen)
 • Vochtigheid (invloed op explosiegrenzen)

Bij gassen en dampen gaan bij een hogere vochtigheid de explosiegrenzen naar elkaar toe, bij stof gaan de explsoiegrenzen “omhoog”.

Explosie eigenschappen.

De navolgende eigenschappen bepalen de eigenschappen van een explosie of de explosiviteit van een stof. Dat wordt in een explosie-onderzoek dan ook onderzocht.

 • Explosiegrenzen / concentraties / invloed van flegmatisering.
 • Ontstekingsgevoeligheid (MIE/MOE , MOT)
  Zowel voor stofwolken als voor stoflagen.
 • Zuurstofgrensconcentratie (LOC)
 • Maximale explosiedruk (Pmax)
 • Maximale drukstijgsnelheid (Kst en kubische wet)
 • Brandgedrag (BZ)

Veiligheid bij explosiegevaar.

 • Preventieve maatregelen.
  Explosieveilig uitvoeren van apparatuur.
  Veilig werken in Ex-zones.
  Arbeidshygiëne betrachten.
 • Bescherming ontstekingsgevaar.
  Buiten explosiegrenzen blijven.
  Effectieve ontstekingsbronnen voorkomen.
  Onder de LOC blijven.
 • Beperkende maatregelen treffen.
  Explosie uitbreiding voorkomen.
  Constructieve maatregelen zoals:
  → Explosievaste bouwwijze
  → Explosiedrukontlasting
  → Explosieonderdrukking.