Algemeen applicatie-automatisering

Met de automatisering kan men de reproduceerbaarheid en de productiesnelheid verbeteren ten opzichte van handmatige applicatie. Er is verschil of het om de automatisering van een natlak of een poederlak applicatie gaat. De laatste is minder kritisch ten aanzien van de bewegingsnauwkeurigheid.

In grote lijnen wordt als volgt te werk gegaan:

 • Handmatige applicatie per vlak analyseren als referentie.
 • Een studie maken van de geautomatiseerde applicatie.
 • Rekening houdend met randvoorwaarden: lak- en tijdverbruik vaststellen  t.o.v. handmatige applicatie.
 • Vergelijking van verschillen in applicatie-condities vastleggen.
 • Uitvoeringsverschil van de spuitcabines en de veiligheidssystemen bepalen.

Na deze analyses zal blijken of de investering in applicatie-automatisering al of niet loont.
PLOUM engineering heeft kennis van en ervaring met de inrichting van bedrijven met automatische applicatie en kan zo nodig daarbij van dienst zijn.

Diensten applicatie-automatisering.

Voor applicatie-automatisering kunnen de volgende diensten geleverd worden:

 • Proces-analyse uitvoeren.
 • Systeemanalyse uitvoeren.
 • Positionering- en bewegingsanalysen uitvoeren.
 • Veiligheidsanalyse.
 • Zorgen voor ATEX , PED en CE-conformiteit.
 • Interfacing tussen applicatietechniek en bewegingsinstallatie definiëren.
 • Integratie applicatie-automatisering in coatinglijn beschrijven.
 • Organiseren van proeven.
 • Meting en evaluatie van proeven.
 • Applicatiecabine-eisen opstellen.
 • Programmering (bepaalde bewegingssystemen).
 • Opstellen van technische specificaties.
 • Trouble shooting.
 • Begeleiding en instructie.

 

De bovenste foto’s tonen natlak applicatie-automatisering de onderste poederlak applicatieautomatisering.