Algemeen ATEX

Sinds 30 juni 2003 is, na harmonisatie op Europees niveau,  de omgang met explosieve atmosferen ten aanzien van uitvoering van apparatuur en het werken in als explosiegevaarlijk geclassificeerde zones bij wet vastgelegd.

In Nederland zijn 2 richtlijnen van toepassing die als doel hebben: de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden waar explosiegevaar heerst te waarborgen. De eerste gericht is op de bescherming van werknemers tijdens  het werken in explosieve atmosferen en welke bekend staat als de ATEX 153 (voorheen ATEX 137) en ook wel de “Social directive” genoemd. De tweede is een productrichtlijn die bedoeld is om vanuit de uitvoering van apparaten, componenten en beveiligingssystemen bescherming te bieden tegen de risico’s van explosiegevaar en welke bekend staat als de ATEX 114 (voorheen de ATEX 95).
In Nederland en daarbuiten wordt de EN60079-10-1 & 2, een norm die over explosieve atmosferen gaat, door middel van een Nederlandse Praktijk Richtlijn, de NPR 7910 delen 1 & 2, geïnterpreteerd en bruikbaar gemaakt voor zone-indeling en classificatie van enerzijds damp- en/of gas-gerelateerd explosiegevaar en anderzijds stofontploffingsgevaar.

Onderwerpen ATEX

  • Potentiële ontstekingsbronnen volgens EN 1127-1.
  • Gevaren van statische elektriciteit (samengevat).
  • Explosie preventie maatregelen (samengevat).
  • Explosiviteitstesten gas en damp.
  • Explosiviteitstesten stof.
  • ATEX 114 (voorheen ATEX 95) controle.
  • ATEX 137 (voorheen ATEX 137) controle Explosieveiligheidsdocument. 

Is de ATEX richtlijn voor uw bedrijf van toepassing?

Vanuit de NPR 7910 en de daaraan gerelateerde normen kan men, na zone-indeling en classificatie, vaststellen aan welke eisen en keuringen toegepaste apparatuur moet voldoen om gebruikt te mogen worden in als explosiegevaarlijk geclassificeerde omgevingen en welke maatregelen van toepassing zijn voor het veilig werken in zulke omgevingen.

Het is nodig om een risicobeoordeling te maken en aan de hand daarvan maatregelen te definiëren om de risico’s te verminderen.
PLOUM Engineering werkt vaak vanuit het ontwerp al naar de juiste en minst risicovolle uitvoering toe en heeft vanuit die optiek, de mogelijk om opdrachtgevers adequaat van dienst te zijn.

Dubbelklik op de foto’s met bronvermelding om naar de desbetreffende website te gaan.

Bron: Adolf Kühner AG, MIKE 3 explosietester
Copyright & courtesy: www.explosiontesting.co.uk
Bron: Adinex
Bron: Adolf Kühner AG, 20dm³ bolvormige explosietester

« Terug naar 3D Ontwerpen