Algemeen coatingtechniek

De ontwikkeling van laksystemen is voorbehouden aan de fabrikanten van grondstoffen en lakken.
Voor PLOUM Engineering omvat coatingtechniek het vakgebied dat zich bezig houdt met aanbrengen, verwerken, conditioneren en controleren van deklagen op substraten met uitzondering van door galvanische processen verkregen deklagen.

Voor energie- en kostenbesparing ook in de oppervlaktebehandeling kunt u ook buij PLOUM Engineering terecht.

Diensten coatingtechniek

 • Bepalen eisen laksystemen.
 • Onderzoek in aanmerking komende laksystemen .
 • Onderzoek  in aanmerking komende voorbehandeling.
 • Onderzoek naar decbeste combinaties.
 • Benodigde processen definiëren.
 • Technisch en economisch haalbaarheidsonderzoek.
 • Organiseren, begeleiden en evalueren van proeven.
 • Gevolgen opschalen naar productieschaal.
 • Laksystemen en processen analyseren /evalueren.
 • Laksystemen en benodigde apparatuur bepalen.
 • Milieuspecifieke aspecten in beeld brengen.
 • Communicatie met leveranciers en instanties.
 • Functionele specificaties opstellen.
 • Installatie- en systeemontwerp