Perifere processen algemeen

Bij finishingprocessen zijn vaak ondersteunende processen, voedingsystemen, afgasbehandelingsystemen en afvalwaterbehandelingsystemen nodig om de processen te kunnen bedrijven en die condities te scheppen, die voor de uiteindelijke kwaliteit van de finishing alsook voor de omgeving en het milieu van belang of zelfs vereist zijn.
Denk aan bijvoorbeeld:

 • waterontharding en demiwaterproductie,
 • lakkeukens,
 • cabinewaterconditionering,
 • lakterugwinning,
 • badstandtijd verlengingstechnieken,
 • slibverwijderingsystemen,
 • behandeling van afvalwaterstromen,
 • chemicaliën doseersystemen,
 • opslagsystemen,
 • persluchtvoeding- en conditioneringsystemen,
 • waterchillersystemen,
 • ventilatie- en/of circulatieluchtbehandeling,
 • afgasreiniging,
 • elektrische systemen,
 • brandstofvoedingsystemen,
 • bouwkundige voorzieningen,
 • klimaat-conditioneringsapparatuur,
 • verwarming en koelsystemen, 
 • be- en ontvochtigingsystemen.

Dienstverlening perifere processen

 • Ontwerp van randprocessen.
 • Haalbaarheidsonderzoek .
 • Ondersteuning bij keuze en leveranciers.
 • Offertes evalueren en vergelijken.
 • Communicatie met nutsbedrijven en leveranciers.
 • Opstellen technische specificaties.
 • Trouble shooting