Algemeen

Er zin diverse mogelijkheden om  laksystemen uit te harden maar ook bijvoorbeeld ten behoeve van droging in lijmprocessen. De toevoer van de energie, die voor de uitharding nodig is, kan bewerkstelligd worden door o.a.:

 • straling ( UV, Near-IR, DARC en IR),
 • convectie (direct of indirect),
 • geleiding,
 • elektrische veldwisselingen MOS (Magnetron principe) ,
 • Hoogfrequent.
 • inductief,
 • combinaties van bovenstaande.
 • Vocht en temperatuur.
 • Chemisch reactief.
 • Oxidatief etc.
 • Gasatmosfeer.

Tot deze processen horen ook: uitdampzones, aangeleerzones, conditioneer-zones en koelzones.
Ook  aspecten zoals: rechtvaardiging voor de toepassing van lage temperatuurpoeders, energetische aspecten zoals zinvolheid van terugwinning etc. horen tot dit deel van het vakgebied.
Op het ontwerp van deze installaties is meestal de EN1539 norm van toepassing.

PLOUM Engineering heeft ruime kennis van en ervaring met deze processen en kan opdrachtgevers daarmee van dienst zijn.

Dienstverlening

 • In overleg met de lakleverancier de proces-eisen bepalen.
 • Het proces en de installatie ontwerpen en specificeren.
 • Installaties ramen en begroten.
 • Afstemmen met potentiële leveranciers.
 • Offertes evalueren en vergelijken.
 • Proeven organiseren, begeleiden en evalueren.
 • Haalbaarheidsonderzoeken.
 • Eisen aan de randapparatuur vaststellen.
 • Installatie specificeren.
 • Begeleiding bij de realisatie en inbedrijfname.
 • Trouble shooting.