Algemeen laktechnologie

Het ontwikkelen van laksystemen geschiedt door de fabrikanten van grondstoffen en lakken. Receptuur ontwikkelen en voor verwerkers op een bruikbare wijze in de markt zetten vereist van zowel de lak-fabrikant een belangrijke bijdrage alsook van andere partijen, zoals de lak-verwerker, de klant, de installatiebouwer, de andere procesleveranciers enzovoorts.

Het vakgebied omvat zowel natlak als poederlaksystemen en PLOUM Engineering heeft in dezen een zeer ruime kennis en ervaring opgebouwd. Daarbij wordt op een constructieve manier met de verschillende partijen samengewerkt om de gewenste informatie te verkrijgen.

Dienstverlening laktechnologie

 • Bepalen van eisen te stellen aan een laksysteem.
 • Keuze lak-systemen.
 • Keuze voorbehandelingstechnieken.
 • Onderzoeken welke combinaties het beste passen.
 • Definiëren van de benodigde volgorde bewerkingen.
 • Benodigde processen definiëren.
 • Technische en economische haalbaarheid van lak-systemen onderzoeken.
 • Organiseren, begeleiden en evalueren van relevante proeven.
 • Consequenties opschalen naar productieschaal en in kaart brengen.
 • Lak-systemen in samenhang met processen analyseren en evalueren.
 • Samenhang lak-systemen en benodigde productie apparatuur aangeven.
 • Milieuspecifieke aspecten in beeld brengen.
 • Communicatie tussen opdrachtgever en potentiële leveranciers.
 • Functionele lak-specificaties opstellen.

Poedercoating direct na applicatie.
Dekkingsgraad moeilijke plaatsen.
Overspray in cabinewater.
Beoordeling testplaat.
Sinaasappelhuideffect
Vervloeiende lak na applicatie
Micropopping PU natlak na moffelen.
Vochtuithardende lak na blootstelling aan vochtigheid.
Open verhardervat.
Viscositeitsmeting volgens DIN Cup 4
Marking vanuit walsproces.
Gecoat beton na strippen.
Striptape van vorige slide.
Microscopische opname coating doorsnede.