Algemeen voorbehandeling

Elk materiaal heeft voor zijn benodigde laksysteem zijn eigen voorbehandeling nodig welke het meest geschikt is ten aanzien van de gestelde eisen.
Voorbehandelen van metalen producten kan op diverse manieren, waarbij met minimale belasting van het milieu, een kwalitatief en economisch optimaal resultaat behaald moet worden.
Dit kunnen zowelmechanische als natchemische voorbehandelingsprocessen zijn.

 • Drukstralen en werpstralen.
 • Schuren en borstelen.
 • IJzer- en Zinkfosfateren.
 • Chromateren  (Geen hexavalent Chroom).
 • Chroomvrije voorbehandeling. (Ti, Zr, Silanen)
 • Anodiseren en pre-anodiseren.
 • Dampontvetten (gesloten systeem)

De voorbehandeling van kunststoffen, folies en hout vraagt om andere processen dan voor metalen. Elk proces heeft zijn eigen karakteristieken en waarbij men in het ontwerp van  de installaties rekening moet houden. Normen zijn in ontwikkeling zoals EN12921. PLOUM Engineering kan in dit vakgebied bogen op een  ruime kennis en ervaring.

Dienstverlening voorbehandeling

 • Technologische keuze maken.
 • Processen en installaties ontwerpen.
 • Technische- en economische analyses maken.
 • Milieuhygiënische en veiligheidstechnische aspecten weergeven.
 • Adviseren omtrent de uitvoering.
 • Evaluatie en vergelijking van aanbiedingen.
 • Ontwerpcriteria van perifere processen opstellen.
 • Processen optimaliseren en problemen oplossen.
 • In bedrijf nemen en instellen.
 • Trouble shooting.
 • Bacteriebestrijding- en badconditioneringsystemen ontwerpen.
 • Personeel begeleiden en trainen.
 • Technische specificaties opstellen.