Explosie preventie maatregelen.

EN 1127-1 Beschrijft explosieve atmosferen
EN 60079  Explosiebescherming elektrische apparatuur
EN 13643  Explosiebescherming mechanische apparatuur

  • Basic method and requirements     EN 13463-1
  • fr  Flow restricting enclosure   EN 13463-2
    (alleen t.b.v. categorie 3 apparatuur)
  • d   Flameproof enclosure   EN 13643-3
  • c   Constructional safety   EN 13463-5
  • b   Control of ignition sources   EN 13463-6
  • p   Pressurization   EN 13463-7
  • k   Liquid immersion   EN 13463-8

NPR 7910 Interpreteert de normen EN 60079 10 -1 & 2

VOC Sensor
LEL monitor

Ontstekingsgevoeligheid volgens EN 1127-1

Nr. Omschrijving Ontstaan Maatregelen NPR 7910-2, bijlage D.3
       
1 Hete oppervlakken Mogelijk Procedureel D.3.2
2 Vlammen en hete gassen (incl. gloeiende deeltjes) Mogelijk Procedureel D.3.3
3 Mechanisch veroorzaakte vonken Mogelijk Vonkvrije constructies D.3.4
4 Elektrische apparaten Mogelijk Uitvoeringtechnisch
5 Zwerfstromen & kathodische bescherming Mogelijk Procedureel D.3.5
6 Statische elektriciteit Mogelijk Uitvoeringtechnisch D.3.6
7 Bliksem Buiten Kooi van Faraday D.3.5
8 Radio frequente interferentie 104Hz < f< 1011Hz Zelden EMC richtlijn In de NPR 7910 buiten beschouwing gelaten
9 Electro-magnetische golven 3 x 1011Hz tot 1015Hz Zelden EMC rchtlijn
10 Ioniserende straling Zelden Uitvoeringtechnisch
11 Ultrasoon geluid Zelden Uitvoeringtechnisch
12 Adiabatische compressie en schokgolven Mogelijk Uitvoeringtechnisch
13 Exotherme reacties, incl. zelfontbranding van stof. Mogelijk Uitvoeringtechnisch D.3.7