Explosiviteit gas en damp algemeen.

Om de explosiviteit van gassen en dampen te onderzoeken zijn internationaal diverse normen en procedures vastgelegd.
De apparatuur is kostbaar en de mensen die zich daarmee bezig houden zijn specialisten. Vandaar dat dit soort van onderzoeken bij grotere laboratoria c.q. onderzoeksinstituten wordt uitgevoerd.
Onderstaande lijst is een verkorte weergave van de PTB website maar geeft tevens de normering aan.
In Nederland en België wordt regelmatig naar de NPR 7910 deel 1 verwezen omdat deze een praktische richtlijn is hoe de EN 60079-10 geïnterpreteerd moet worden.
De testresultaten van onderzoekingen dienen om de Ex-zonering en classificatie mogelijk te maken en zo de juiste eisen te stellen aan apparatuur die in explosiegevaarlijke gegevens toegepast worden.

Explosiviteitsonderzoeken gas en damp.

Onderstaande onderzoeken zijn van toepassing op het onderzoek naar explosiviteit van gassen en dampen.

  • Vlampunt-bepaling volgens DIN 51755 deel 1, EN/ISO 2719, EN/ISO 13736, EN/ISO 2592 of EN/ISO 3679.
  • Onderste / bovenste explosiegrens volgens EN 1839 bij 1 temperatuur /3 temperaturen.
  • Zuurstof-grensconcentratie volgens EN 14756.
  • Onderste / bovenste explosiepunt volgens EN 15794.
  • Maximale explosiedruk volgens EN 13673 deel 1.
  • Drukstijgsnelheid volgens EN 13673 deel 2.
  • R-Factor.
  • Ontstekingstemperatuur volgens EN 14522, DIN 51794.
  • Brandverspreiding volgens EN/ISO 9038