Algemeen

Het gebruik van Bio-brandstoffen en de verwerking van afvalstoffen als brandstof neemt een steeds grotere vlucht, maar vaak wordt daar erg “simpel” over gedacht.Hout- en houtmotverbranding is een gecompliceerder proces dan men in eerste instantie zou vermoeden. De vorming van gevaarlijke en agressieve emissies is namelijk een niet te onderschatten probleem. Het bedenken van primaire, secundaire en tertiare maatregelen om de uitstoot van Dioxines en Furanen maximaal te reduceren is niet altijd even voor de hand liggend.

Verder is de conditionering, de grootte en het risico van de houtmotopslag een steeds indringend terugkerend aspect evenals de kwaliteit en samenstelling van het aangeboden houtmot ten aanzien van asvorming, verbrandingswaarden, aanwezige mineralen en stoffen etc. De ontstoffing van de emissie is vanwege de aanwezigheid van partikels in de grootte van 200nm en 400nm een fijnstof-probleem dat alle aandacht vergt ter oplossing. Ook de juiste wijze van meting te definiëren is geen sinecure.

Bij de fabrikanten van installaties is veel kennis en ervaring aanwezig maar als een opdrachtgever toch een onafhankelijk advies wenst, dan heeft PLOUM Engineering vaker met dat bijltje gehakt.

 

Dienstverlening

  • Procesmatig ontwerp.
  • Technische en financieel-economische berekeningen
  • Advisering bij installatiekeuze.
  • Projectbegeleiding bij realisatie.
  • Ondersteuning bij problemen van technische aard.

« Terug naar Thermische Apparaten