Leveringsvoorwaarden PLOUM Engineering

De leveringscondities die in opdrachten van toepassing zijn, zijn vastgelegd in “De Nieuwe Regeling 2011 herzien(juli 2013)” (“DNR 2011”), en worden met uitzondering van enkele artikelen overeengekomen voordat een overeenkomst rechtsgeldig wordt.

In deze DNR 2011 wordt onder anderen beschreven hoe met aangelegenheden als neutraliteit, geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectueel eigendom, verantwoordelijkheden en dergelijke wordt omgegaan.
Deze leveringsvoorwaarden vormen de grondslag, waaronder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PLOUM Engineering dekking verleent.

Afwijkingen ten opzichte van de DNR 2011 moeten vooraf, door PLOUM Engineering, met de verzekeringsmaatschappij worden overeengekomen en moeten in een overeenkomst worden beschreven.

De DNR 2011 wordt door PLOUM Engineering meegeleverd als integraal orderdocument bij een opdrachtbevestiging.
U kunt deze publicatie ook rechtstreeks via de volgende hyperlink downloaden:http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/