Algemeen koelsystemen

Deze worden overal toegepast waar warmte aan processen ontrokken moet worden en moet worden afgevoerd.

De koelsystemen kunnen direct of indirect uitgevoerd zijn; d.w.z.  er kan gebruik worden gemaakt van al of niet een “tussen-medium” en /of warmtepomp systemen.

  • Warmteterugwinning uit zowel gassen als vloeistoffen.
  • Thermodynamische koelkringlopen.
  • Adiabatische koeling.
  • Warmtepompen.
  • Gas- en vloeistofchillers.

Het betreft relatief eenvoudige systemen bestaande uit warmtewisselaars, leidingwerk met appendages en fittingen, pompen, koelinstallaties, warmtepompsystemen, opslagvaten, enzovoorts. De  onttrokken warmte kan elders hergebruikt worden of in de atmosfeer worden  geloosd.

Diensten koelsystemen

  • Ontwerp en engineering.
  • Technische specifcaties opstellen.
  • Optimalisatie van koelprocessen.
  • Projectbegeleiding.
  • Trouble shooting.

Waterstofgasgenerator www.Hydrogenics.com

« Terug naar Explosiviteitstesten gas en damp