Algemeen

Luchtbehandeling betreft in hoofdzaak conditionering van lucht voor processen zoals klimatisering van lak-applicatiecabines, uitdampzones en eventueel industriële ruimten en het scheiden van stoffen en/of geurcomponenten uit luchtstromen. Ook zijn psychrometrische processen en de eventuele behandeling en conditionering van perslucht daaronder te verstaan.

Persluchtbehandeling betreft in hoofdzaak de toepassing van lucht als energiedrager. Daarbij kan men perslucht gebruiken als werklucht of als instrumentenlucht of bij applicatieprocessen van natlak en/of poederlak.
Afhankelijk van de gewenste of vereiste conditie wordt de perslucht, nadat de compressie heeft plaatsgevonden, behandeld en al of niet in een voorraadtank opgeslagen.

Gasbehandeling omvat industriële processen waarbij andere gassen dan lucht behandeld worden en dat in apparaten en systemen bedreven worden waardoor deze gassen vanuit een bepaalde beginconditie tot een gewenste andere conditie worden bewerkt. Dit kan zowel procestechnische als bijvoorbeeld milieuhygiënische redenen hebben.

Dienstenlevering

  • Ontwerpen van processen en installaties.
  • Opstellen van technische specificaties.
  • Organiseren van  meetsessies.
  • Evaluatie van metingen.