Nr. Omschrijving 
1 Hete oppervlakken
2 Vlammen en hete gassen (incl. gloeiende deeltjes)
3 Mechanisch veroorzaakte vonken
4 Electrische apparaten
5 Zwerfstromen & kathodische bescherming
6 Statische elektriciteit
7 Bliksem
8 Radio frequente interferentie 104Hz < f< 1011Hz
9 Electromagenische golven 3 x 1011Hz tot 1015Hz
10 Ioniserende straling
11 Ultrasoon geluid
12 Adiabatische compressie en schokgolven
13 Exotherme reacties, incl. zelfontbranding van stof.