Algemeen overige vakgebieden

Er zijn ook andere vakgebieden waarin PLOUM Engineering kennis en ervaring heeft opgedaan en die niet afzonderlijk gerubriceerd worden maar waarin desgewenst geadviseerd kan worden.

Hiertoe behoren onder anderen:

 • Ontwikkelen  van rekenmodellen en instructies
 • Meet- en regeltechniek en besturingstechniek.
 • Stofscheiding van materiaal uit vloeistoffen.
 • Zoutchloor-elektrolyse installatie.
 • Tankpark-ontwerp.
 • Ontwerp van brandertestruimte.
 • Industriële neutralisatie-processen ontwerpen.
 • Engineering van diverse apparaten.
 • Troubleshooting in verschillende branches.

 

Dienstenlevering overige vakgebieden

 • Ontwerp en engineeringswerkzaamheden.
 • Systeemanalyse maken.
 • Visualisatie opzetten.
 • Sterkteberekeningen maken.
 • Metingen voorbereiden, begeleiden en evalueren.
 • Analyses maken en rapporteren.
 • Besturingen en M&R systemen controleren en in bedrijf nemen.
 • Troubleshooting.
 • Begeleiding bij realisatie, afname en inbedrijfname.

 

« Terug naar ATEX Overzicht Brandstofgroepen