Zout-Chloor elektrolyse

In zwembaden kan het zwemwater gedesinfecteerd worden met behulp van Chloor.
Dat  kan door middel van zout-Chloor-elektrolyse vervaardigd worden in een elektrolytisch membraanproces.
PLOUM heeft ervaring met troubleshooting en de optimalisatie van dergelijke processen en installaties.

Overzicht procesunit
Membraan-units
Tolvlotter debietmeter
Wateraansluiting.
Procesvat
Procespomp
Proceswaarde meting 1
Proceswaarde meting 2
Stroomaansluiting