Perslucht algemeen

Perslucht wordt meeestal gebruikt om energie te transporteren  maar ook voor andere doeleinden zoals:

 • Werklucht om kracht te leveren.
 • Instrumentenlucht om niet-elektrisch signalen te verwerken.
 • Applicatielucht ten behoeve van coating processen.
 • Fluïdisatielucht om poeders te fluïdiseren.
 • Aansteekbranderlucht voor brandersystemen.
 • Spoellucht voor diverse processen.
 • Ademlucht in luchtmaskers.
 • Medicinale lucht.

De behandeling van perslucht kan o.a. omvatten:

 • Comprimeren.
 • Koelen.
 • Vriesdrogen.
 • Adsorptie drogen.
 • Smeren.
 • Filteren.
 • Steriliseren.
 • Verdelen.

PLOUM Engineering kan in dezen van advies dienen.

Perslucht dienstlevering

 • Ontwerpen van processen en installaties.
 • Opstellen van technische specificaties.
 • Onafhankelijke advisering bij de aankoop van apparatuur.
 • Begeleiding bij de realisatie van projecten.

Foto’s met bronvermelding vrijblijvend en welwillend door BEKO Technologies ter beschikking gesteld.

Adsorptie persluchtdroger.
Filter-batterij
Filterelementen met lage drukval.
Ademluchtvoeding
Condensaat spuitoestellen