Pyrolyse algemeen

Dit betreft  thermische processen waarbij organische verbindingen thermisch gekraakt worden onder nagenoeg afwezigheid van zuurstof waardoor geen of sterk onvolledige verbranding optreedt. De ontstane gassen bevatten diverse koolwaterstoffracties in de range van 3 tot ~12 koolstofatomen  welke in een nabrandkamer binnen 2 seconden bij 850°C worden naverbrand tot “onschadelijke” gassen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lage (<450°C) en hoge temperatuur (>750°C) pyrolyse. Het laatste wordt ook wel een demineralisatie proces genoemd en betreft in feite crematie-processen van mensen en/of dieren en/of dierlijk afval.PLOUM Engineering heeft expertise en ervaring in deze vakgebieden maar houdt zich niet bezig met de crematie-processen en installaties van mensen.

Tevens heeft PLOUM Engineering voor de lage temperatuur pyrolyse een rekenmodel ontwikkeld . Voor een flyer over de Pyrolyse spreadsheet zie de betreffende download pagina.

Dienstenlevering pyrolyse

  • Procesontwerp en engineering.
  • Installatie-ontwerp.
  • Technische specificaties opstellen.
  • Projectbegeleiding bij realisatie.
  • Ondersteuning bij vergunningen aanvragen.
  • Trouble shooting.

Dubbelklik op foto’s met bronvermelding om naar de website van het bedrijf te gaan. 

www.Pyrox.be
www.Pyrox.be
www.Pyrox.be
www.Pyrox.be
www.Pyrox.be
www.Pyrox.be
www.Pyrox.be