Thermografie algemeen

Dit is het zichtbaar maken en vastleggen van warmtestraling. Met een warmtebeeld camera wordt een object in het infrarode stralingsgebied gefotografeerd en toont zo de verschillende objecttemperaturen.
Men kan de de temperatuurschaal van de opname naar behoefte aanpassen en vaststellen waar warmte of koude door een wand of een onderdeel naar buiten komt.
Zo is zichtbaar te maken of bijvoorbeeld een lager te heet wordt, een ovenwand niet goed geïsoleerd is, hotspots op een object aanwezig zijn, smoorcontacten in een schakelkast aanwezig zijn enzovoorts.
PLOUM Engineering kan deze dienstverlening aanbieden en voor u uitvoeren.

Diensten thermografie

  • Metingen verrichten / warmtebeeld opnamen maken.
  • Opnames uitlezen en evalueren.
  • Rapportage opstellen en ter zake adviezen verstrekken.