Algemeen verwarmingssystemen

Voor diverse processen  kan laagwaardige warmte nodig zijn welke voorzien wordt via:

 • warm water,
 • lage druk stoom,
 • thermische olie

Het ontwerp van dergelijke systemen betreft veelal:
de warmtebron, warmtewisselaar, leidingsysteem met kleppen, pompen, thermische isolatie, besturing/regeling.

Het ontwerp van deze systemen behoort tot de werkzaamheden van PLOUM Engineering.

Diensten verwarmingssystemen

 • Procesmatig ontwerp.
 • Ketelberekening.
 • Berekening van de warmtewisselaars.
 • Ontwerp en berekening leidingsystemen incl. de benodigde appendages en accessoires.
 • Thermische isolatieberekeningen.
 • Ontwerp van regeling en besturingssysteem.
 • Opstellen technische specificaties / PvE’s
 • Troubleshooting.