Algemeen

De ontwikkeling van laksystemen is voorbehouden aan de fabrikanten van grondstoffen en lakken. Receptuur ontwikkelen en voor verwerkers op een bruikbare wijze in de markt zetten vereist van zowel de lakfabrikant een substantiële bijdrage als ook van andere partijen, zoals de lakverwerker, de gebruiker, de installatiebouwer, de andere procesleveranciers enzovoorts.
PLOUM Engineering heeft ten aanzien van de relevante disciplines een ruime kennis en ervaring opgebouwd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van werkmethodes en structuren die, op een breed vlak, de informatie opleveren, waarmee het samenspel tussen alle betrokken partijen snel en op adequate wijze tot een optimaal, reproduceerbaar, objectief en betrouwbaar resultaat kan komen.
Voor PLOUM Engineering omvat coatingtechniek in dit kader het vakgebied dat zich bezig houdt met aanbrengen, verwerken, conditioneren en controleren van deklagen op substraten met uitzondering van door galvanische processen verkregen deklagen. Voor energie- en kostenbesparing ook in de oppervlaktebehandeling verwijzen wij graag naar de rubriek Energietechniek.
Door  de betreffende link aan te klikken, kan men verder kijken in het betreffende interessegebied.

PLOUM Engineering levert in alle beschreven delen van het vakgebied zijn diensten, te weten:Het vakgebied dat PLOUM Engineering bestrijkt kan worden opgedeeld in de volgende rubrieken:
Laktechnologie voor de verschillende coatingsystemen.
Voorbehandelen, onder te verdelen in mechanisch en chemische processen.
Natlak: applicatie en cabinesystemen.
Poederlak: applicatie en cabinesystemen.
Lak verhardingsprocessen, onder te verdelen in thermische en niet thermische processen.
Producttransport, materiaal afhandeling en logistieke processen.
Terugwintechnieken.
Randprocessen en systemen.
Kwaliteitsbeheersing en kwalitatieve omgevingsbelasting.
Speciale gevallen.

Dienstverlening

* Bepalen van zinvolle eisen te stellen aan het laksysteem.
* Onderzoeken welke laksystemen in aanmerking komen.
* Onderzoeken welke voorbehandelingtechnieken het beste passen.
* Onderzoeken welke combinaties het beste passen.
* Definiëren van de benodigde volgorde bewerkingen.
* Benodigde processen definiëren.
* Technische en economische haalbaarheid van coatingsystemen onderzoeken.
* Organiseren, begeleiden en evalueren van relevante proeven.
* Consequenties opschalen naar productieschaal en in kaart brengen.
* Laksystemen in samenhang met processen analyseren en evalueren.
* Samenhang laksystemen en benodigde productie apparatuur aangeven.
* Milieuspecifieke aspecten in beeld brengen.
* Communicatie tussen opdrachtgever en potentiële leveranciers en instanties.
* Functionele specificaties opstellen.
* Installatie- en systeemontwerp.